Golfbutikken

Fritidsarkæolog
 - Fund
 - Udstyr
 - Tilladelser
 -
Test guld/sølv
 

 

Tilladelser

Kort og godt - sørg altid for at have dine tilladelser i orden.

Kontakt de lodsejere, hvis marker eller skove, arealer m.v. du ønsker at gå på, og sæt dem ind i reglerne. Efterlad altid området, som du forefinder det.

Tag altid dine fund med, uanset om det er skrald. Dog kan det jo være svært at slæbe et 15-20 kg. plovskær, som jeg fandt, så det blev liggende i følge aftale med landmanden.

Følg altid de til enhver tid glædende love. Fx. Lov om Danefæ, Museumsloven

Se også information på Skov- og Naturstyrelsen hjemmeside.

 

 

Webmaster